Medica Centrum Medyczne Zapraszamy pacjentów objętych opieką medyczną u naszych partnerów

Wnioski/druki

Proszę załącznik pobrać, wypełnić i przesłać na e-mail rejestracja@gzmedica.pl

1. Upoważnienie osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia oraz dostępu do dokumentacji medycznej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Upoważnienie do wysyłania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną.

3. Zlecenie na receptę.

4. Zgoda na badanie ginekologiczne nieletniej.

5. SKALA DEPRESJI BECKA. Służy do samodzielnej oceny samopoczucia.

6. Zaświadczenie lekarskie (tzw. becikowe)

7. Formularz świadomej zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegowej procedury medycznej.

8. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej