Medica Centrum Medyczne Wyspecjalizowani lekarze i najwyższa jakoś obsługi to cechy, które reprezentujemy już od 2012 roku

Dofinansowanie

MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Rozwój Spółki poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szkoleniowej, terapeutycznej i diagnostycznej z zastosowaniem zaawansowanych technik ultrasonografii w dobie kryzysu zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.”

Celem projektu jest  zastosowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej rozszerzenie oferty Spółki o nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, terapeutyczne i diagnostyczne.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności Spółki, optymalizacja pracy w poszczególnych gabinetach, dostosowanie usług Spółki do nowych warunków wywołanych pandemią SARS-CoV-2

 

Wartość projektu: 549 879,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  400 015,10 PLN

Chorzów, 1.04.2021

Zaproszenie do składania ofert

W związku z przyznaniem naszej Spółce dofinansowania projektu pod nazwą „Rozwój Spółki poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szkoleniowej, terapeutycznej i diagnostycznej z zastosowaniem zaawansowanych technik ultrasonografii w dobie kryzysu zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19″ w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 – Inwestycje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do przesłania oferty na dostawę:

  1. Modele treningowe 4 sztuki
  2. Elektrokardiograf 12 kanałowy (EKG)
  3. Holter EKG
  4. Holter ciśnienia
  5. Separator komórkowy
  6. KTG
  7. Fotel ginekologiczny

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres slawomir.mika1@gmail.com.

Chorzów, 1.04.2021

Zaproszenie do składania ofert

W związku z przyznaniem naszej Spółce dofinansowania projektu pod nazwą „Rozwój Spółki poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szkoleniowej, terapeutycznej i diagnostycznej z zastosowaniem zaawansowanych technik ultrasonografii w dobie kryzysu zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19″ w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 – Inwestycje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do przesłania oferty na dostawę:

  1. Stoisko na targi i konferencje
  2. Odśnieżarka
  3. Froterka

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres slawomir.mika1@gmail.com.