Medica Centrum Medyczne Medica to placówka wielospecjalistyczna , pracujemy od 2012 roku tylko z pacjentem komercyjnym.