Medica Centrum Medyczne Wyspecjalizowani lekarze i najwyższa jakoś obsługi to cechy, które reprezentujemy już od 2012 roku

Wizyta recepturowa

Dbając o komfort oraz bezpieczeństwo naszych pacjentów na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie recept art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650 i 697) i ograniczeń wynikających z wprowadzonych zmian chcielibyśmy umożliwić Państwu wizytę recepturową.

 1. Pobierz załącznik zlecający wystawienie recepty: ( tutaj link do załącznika )
 2. Wypełnij drukowanymi literami podpisz i odeślij droga elektroniczną na adres rejestracja@gzmedica.pl lub dostarcz osobiście.
 3. Lekarz prowadzący sprawdzi dokumentację medyczną i na jej podstawie wystawi e-receptę bądź przekaże odpowiednie zalecenia. O decyzji lekarza poinformujemy telefonicznie.
 4. Posiadając Indywidualne Konto Pacjenta, recepta jest wygenerowana automatycznie i można ją od razu zrealizować. Przy braku posiadania konta, zapraszamy po odbiór w rejestracji.
 5. Opłata za e-receptę odbywa się w momencie składania zlecenia.
  Płatność przelewem na konto:
  Medica Sp. z o.o
  Ul. Ks. J. Gałeczki 54
  41-500 Chorzów
  BNP Paribas: 87 1600 1462 1890 7447 4000 0001
  Tytuł przelewu: nazwisko i imię pacjenta, konsultacja lekarska
  Zlecenie oraz opłatę można również uiścić osobiście w placówce.