Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+

Poradnia psychologiczna

Mgr Marzena Grela

Piątek od godz. 17:00

Psychologia

Psychologia zajmuje się badaniem zachowań człowieka oraz zjawisk psychicznych, które determinują nasze interakcje i kontakty z otoczeniem. Nauka ta współpracuje z psychiatrią i neurologią. Zawód psychologa związany jest z diagnozowaniem, opiniowaniem i orzekaniem, psychoterapią i udzielaniem pomocy psychologicznej.

Cena

Konsultacja psychologiczna 100 zł

Umów wizytę
Zakres konsultacji:
  • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi (lęk, złość, smutek, poczucie winy, poczucie bezradności, poczucie niższości i inne)
  • psychologiczne wsparcie: w sytuacjach kryzysowych i w adaptacji do zmian życiowych (np. okres żałoby, rozstanie, zmiana pracy, „opuszczanie gniazda” przez dzieci, przejście na emeryturę), w podejmowaniu trudnych decyzji i w rozwiązywaniu konkretnych problemów;


  • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w komunikacji i kontaktach z innymi (z osobami bliskimi, współpracownikami, rówieśnikami w szkole itp.)
  • nauka konstruktywnych sposobów porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów;
  • rozwijanie umiejętności psychospołecznych (z zakresu komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów itp.)