Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+

Dane firmy

Medica Sp Z O.O.

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000223053,
REGON 003440290,
NIP 6461009278

Numer konta: Aliorbank O/Chorzów 17 2490 0005 0000 4520 7532 1862